Bookmark and Share
Vergelijk de beste aanbieders van online back-up!

Hoeveel back-up ruimte heb ik nodig?

Hoeveel back-up ruimte u uiteindelijk nodig heeft, is afhankelijk van veel factoren:

Van hoeveel bestanden wilt u een back-up maken?
Dit is het belangrijkste uitgangspunt voor de back-up ruimte: wilt u van alle bestanden op uw PC of server een back-up maken of van een gedeelte van de bestanden.

Van wat voor bestanden gaat u een back-up maken?
Veel aanbieders comprimeren uw bestanden voordat er een back-up wordt gemaakt. Bepaalde bestanden laten zich heel goed comprimeren, zoals tekst documenten. Andere laten zich nauwelijks comprimeren, bijvoorbeeld grafische bestanden.

Worden de bestanden gecomprimeerd voordat er een back-up wordt gemaakt?
Hiervoor werd het al gezegd: de meeste aanbieders comprimeren uw bestanden voordat de back-up via internet wordt opgeslagen op de server van de aanbieder: in het uiterste geval is de omvang van de back-up dan de helft van de oorspronkelijke data.

Hoe vaak gaat u een back-up maken?
Gaat u dagelijks en back-up maken, een paar keer in de week, of maandelijks. Hoe vaker u een back-up maakt, hoe actueler uw back-up is, maar er is extra ruimte nodig om de bewijzigde bestanden op te slaan.

Van hoever terug wilt u een versie van een bestand of back-up terug kunnen halen?
Wilt u een bestand van 7 dagen, 14 dagen, een maand of zelfs langer terug kunnen halen? Dit betekent dat er over langere tijd versie van een bestand opgeslagen moet worden op de server van de aanbieder. Hoe langer deze tijd is, hoe meer ruimte er nodig is.

Vuistregel
Er vanuit gaande dat u dagelijks een backup wilt maken en een versie van een bestand of back-up terug wilt kunnen halen van een maand geleden, hanteren veel aanbieders de vuistregel dat u ongeveer 25% tot 30% meer ruimte nodig heeft dan de omvang van de bestanden waar u een back-up van wilt maken.

Voorbeeld: U heeft een server waarop u 100 Gigabyte aan data op heeft staan. Dan kunt u volstaan met een back-up ruimte van ongeveer 125 Gigabyte.

Ophogen van de back-ruimte
Het is niet onlogisch dat u na verloop van tijd extra back-up ruimte nodig heeft. Het aantal bestanden op uw PC of server groeit namelijk ook. Over het algemeen is het bij iedere aanbieder mogelijk om uw abonnement tussentijds naar boven bij te stellen. Hierdoor wijzigt ook het bedrag dat u maandelijks of jaarlijks betaalt.

Verlagen back-up ruimte
Het kan zijn dat u van veel minder back-up ruimte gebruik maakt dan u had verwacht, of dat het aantal bestanden op uw PC of server is afgenomen (bijvoorbeeld door een opschoningsaktie). Over het algemeen is het na het verstrijken van de contracttermijn (veelal 12 maanden) mogelijk om uw abonnement naar beneden bij te stellen.

Proefperiode
Sommige aanbieders van online back-up diensten hebben, bieden een proeftermijn aan. Binnen de periode van de proeftermijn heeft u dan de mogelijkheid om per direct op te zeggen of dan pas een keuze te maken over de benodigde back-up ruimte.


Aan de uitleg van de termen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
© 2008 - 2018 All Rights Reserved - ReferMedia | informatie voor aanbieders | disclaimer | privacy