Bookmark and Share
Vergelijk de beste aanbieders van online back-up!

Termen Online Back-up

Installatie op afstand
De installatie wordt begeleid of zelfs volledig uitgevoerd door de aanbieder van de dienst zonder dat zij op uw locatie aanwezig zijn. Deze mogelijkheid varieert van telefonische begeleiding bij het installeren tot de mogelijkheid van de aanbieder om de PC van de klant ' over te nemen'  en de installatie uit te voeren. Wordt ook Remote installatie genoemd.

AES
Advanced Encryption Standard (AES) is een computerversleutelingstechniek... lees meer »

Agenten
Een Agent of back-up agent is de software die op zorg draagt voor het uitvoeren van de back-up... lees meer »

Ahsay
Ahsay is een fabrikant van Remote Backup software... lees meer »

All-in-one
Een combinatie abonnement voor zowel laptops, desktops en servers... lees meer »

ASP dienst
Een Application Service Provider (ASP) is een onderneming, die via internet de mogelijkheid om bedrijfssoftware te gebruiken aanbiedt... lees meer »

Automatische back up
Met deze dienst wordt er op vooraf vastgestelde tijdstippen automatisch een backup gemaakt... lees meer »

Bewaarschema
De mogelijkheden die geboden worden om een backup dagelijks, wekelijks, maandelijks, of jaarlijks en op bepaalde tijdstippen uit te voeren... lees meer »

Bewaartermijn
De periode waar binnen de back-up wordt bewaard... lees meer »

Buddy backup
Buddy backup slaat bestanden op bij andere internetgebruikers, je zogenaamde buddies... lees meer »

Calamiteiten harddisk service
Een service waarbij uw data bij calamiteiten per koerier op een extern medium wordt aangeleverd... lees meer »

Calamiteitendienst
Een service waarbij uw data bij calamiteiten per exprespost of koerier op een extern medium (bijvoorbeeld CD-Rom) wordt aangeleverd... lees meer »

Cipher Block Chaining
Cipher Block Chaining is een methode van blokvercijfering... lees meer »

Continuous Data Protection
Met deze technologie wordt elke versie van je data zowel op de harde schrijf als op de backupserver opgeslagen... lees meer »

Data encryptie methode
De methode die gebruikt wordt om gegevens (cryptografische) te versleutelen... lees meer »

Delta Block Technologie
Door middel van delta block technologie worden alleen de gewijzigde gegevens opgeslagen... lees meer »

DES
DES (Data Encryption Standard) is een methode van cryptografische versleuteling van gegevens... lees meer »

Differentiële back-up
Hierbij worden steeds alle bestanden opgeslagen die sinds de laatste volledige back-up zijn veranderd... lees meer »

Electronic Cook Book
Electronic Cook Book (ECB) is een data encryptie methode... lees meer »

Encryptie
Encryptie staat voor het coderen (versleutelen) van gegevens op basis van een bepaald algoritme... lees meer »

Encryptiesleutel
De set van gegevens die zijn gebruikt om een boodschap te versleutelen, of die nodig zijn om een versleutelde boodschap te ontcijferen... lees meer »

IASO
IASO is een fabrikant van remote back-up software... lees meer »

Incrementele back-up
In deze back-up worden alleen die bestanden opgeslagen die sinds de vorige volledige of incrementele back-up zijn veranderd... lees meer »

Installatie op afstand
De installatie wordt begeleid of zelfs volledig uitgevoerd door de aanbieder van de dienst zonder dat zij op uw locatie aanwezig zijn... lees meer »

Installatie op locatie
Er komt een medewerker van de aanbieder langs om de installatie op een of meerdere PC's uit te voeren... lees meer »

Locale backup
Dit is de mogelijkheid om een back-up op te slaan op een eigen PC of ander medium... lees meer »

Microsoft Exchange
Microsoft Exchange Server is een groupwareserver van Microsoft... lees meer »

Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server is een relationeel databasebeheersysteem, geproduceerd door Microsoft... lees meer »

MS Exchange Mail level backup
Een mail-level backup betekent dat de mailboxen van de Exchange Server afzonderlijk geback-upt worden... lees meer »

Online Backup
Online back-up biedt u de mogelijkheid om al uw belangrijke bestanden op te slaan op een andere lokatie dan uw eigen pand... lees meer »

Remote installatie
De installatie wordt begeleid of zelfs volledig uitgevoerd door de aanbieder van de dienst zonder dat zij op uw locatie aanwezig zijn... lees meer »

Serpent
Voor het zwaardere werk is er Serpent, wederom een symmetrisch blokcijfer en AES-kandidaat... lees meer »

SLA
Een Service Level Agreement (SLA), is een service overeenkomst... lees meer »

TripleDES
3DES, uitgesproken als "triple DES", is een encryptiealgoritme... lees meer »

Twofish
Twofish is een ontwikkelde blokversleutelingstechniek... lees meer »

Versleuteling
Het coderen van gegevens op basis van een bepaald algoritme... lees meer »

Volume Shadow Copy
Met de service Volume Shadow Copy kunnen in Windows op bepaalde tijdstippen back-ups worden gemaakt... lees meer »

Web interface
Via een (beveiligde) internetpagina kan toegang worden verkregen tot de back-up (bestanden)... lees meer »

Zelfinstallatie
Het zelf installeren van de benodigde software voor het instellen van de back-up dienst... lees meer »

Aan de uitleg van de termen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
© 2008 - 2018 All Rights Reserved - ReferMedia | informatie voor aanbieders | disclaimer | privacy