Bookmark and Share
Vergelijk de beste aanbieders van online back-up!

Termen Online Back-up

Microsoft Exchange
Microsoft Exchange Server is een groupwareserver van Microsoft. Microsoft Exchange wordt veel gebruikt in grote bedrijven die werken met software van Microsoft. Microsoft Exchange verwerkt onder andere e-mail, en is dus ook een mailserver.

AES
Advanced Encryption Standard (AES) is een computerversleutelingstechniek... lees meer »

Agenten
Een Agent of back-up agent is de software die op zorg draagt voor het uitvoeren van de back-up... lees meer »

Ahsay
Ahsay is een fabrikant van Remote Backup software... lees meer »

All-in-one
Een combinatie abonnement voor zowel laptops, desktops en servers... lees meer »

ASP dienst
Een Application Service Provider (ASP) is een onderneming, die via internet de mogelijkheid om bedrijfssoftware te gebruiken aanbiedt... lees meer »

Automatische back up
Met deze dienst wordt er op vooraf vastgestelde tijdstippen automatisch een backup gemaakt... lees meer »

Bewaarschema
De mogelijkheden die geboden worden om een backup dagelijks, wekelijks, maandelijks, of jaarlijks en op bepaalde tijdstippen uit te voeren... lees meer »

Bewaartermijn
De periode waar binnen de back-up wordt bewaard... lees meer »

Buddy backup
Buddy backup slaat bestanden op bij andere internetgebruikers, je zogenaamde buddies... lees meer »

Calamiteiten harddisk service
Een service waarbij uw data bij calamiteiten per koerier op een extern medium wordt aangeleverd... lees meer »

Calamiteitendienst
Een service waarbij uw data bij calamiteiten per exprespost of koerier op een extern medium (bijvoorbeeld CD-Rom) wordt aangeleverd... lees meer »

Cipher Block Chaining
Cipher Block Chaining is een methode van blokvercijfering... lees meer »

Continuous Data Protection
Met deze technologie wordt elke versie van je data zowel op de harde schrijf als op de backupserver opgeslagen... lees meer »

Data encryptie methode
De methode die gebruikt wordt om gegevens (cryptografische) te versleutelen... lees meer »

Delta Block Technologie
Door middel van delta block technologie worden alleen de gewijzigde gegevens opgeslagen... lees meer »

DES
DES (Data Encryption Standard) is een methode van cryptografische versleuteling van gegevens... lees meer »

Differentiële back-up
Hierbij worden steeds alle bestanden opgeslagen die sinds de laatste volledige back-up zijn veranderd... lees meer »

Electronic Cook Book
Electronic Cook Book (ECB) is een data encryptie methode... lees meer »

Encryptie
Encryptie staat voor het coderen (versleutelen) van gegevens op basis van een bepaald algoritme... lees meer »

Encryptiesleutel
De set van gegevens die zijn gebruikt om een boodschap te versleutelen, of die nodig zijn om een versleutelde boodschap te ontcijferen... lees meer »

IASO
IASO is een fabrikant van remote back-up software... lees meer »

Incrementele back-up
In deze back-up worden alleen die bestanden opgeslagen die sinds de vorige volledige of incrementele back-up zijn veranderd... lees meer »

Installatie op afstand
De installatie wordt begeleid of zelfs volledig uitgevoerd door de aanbieder van de dienst zonder dat zij op uw locatie aanwezig zijn... lees meer »

Installatie op locatie
Er komt een medewerker van de aanbieder langs om de installatie op een of meerdere PC's uit te voeren... lees meer »

Locale backup
Dit is de mogelijkheid om een back-up op te slaan op een eigen PC of ander medium... lees meer »

Microsoft Exchange
Microsoft Exchange Server is een groupwareserver van Microsoft... lees meer »

Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server is een relationeel databasebeheersysteem, geproduceerd door Microsoft... lees meer »

MS Exchange Mail level backup
Een mail-level backup betekent dat de mailboxen van de Exchange Server afzonderlijk geback-upt worden... lees meer »

Online Backup
Online back-up biedt u de mogelijkheid om al uw belangrijke bestanden op te slaan op een andere lokatie dan uw eigen pand... lees meer »

Remote installatie
De installatie wordt begeleid of zelfs volledig uitgevoerd door de aanbieder van de dienst zonder dat zij op uw locatie aanwezig zijn... lees meer »

Serpent
Voor het zwaardere werk is er Serpent, wederom een symmetrisch blokcijfer en AES-kandidaat... lees meer »

SLA
Een Service Level Agreement (SLA), is een service overeenkomst... lees meer »

TripleDES
3DES, uitgesproken als "triple DES", is een encryptiealgoritme... lees meer »

Twofish
Twofish is een ontwikkelde blokversleutelingstechniek... lees meer »

Versleuteling
Het coderen van gegevens op basis van een bepaald algoritme... lees meer »

Volume Shadow Copy
Met de service Volume Shadow Copy kunnen in Windows op bepaalde tijdstippen back-ups worden gemaakt... lees meer »

Web interface
Via een (beveiligde) internetpagina kan toegang worden verkregen tot de back-up (bestanden)... lees meer »

Zelfinstallatie
Het zelf installeren van de benodigde software voor het instellen van de back-up dienst... lees meer »

Aan de uitleg van de termen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
© 2008 - 2018 All Rights Reserved - ReferMedia | informatie voor aanbieders | disclaimer | privacy